Billedet på sidehoved
 • Gjerrild-Bønnerup Friskole
 • Knud Albæks Vej 4, 8500 Grenå
 • 86384422
 • kontoret@gbfriskole.dk

Venneforeningen

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Venneforeningen onsdag den 29. april kl. 19.30, på friskolen.

På valg til bestyrelsen er Connie Nyholm og Bjarne Kristensen. Begge modtager genvalg.

Valg af dirigent, og 2 stemmetællere
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det reviderede regnskab fremlægges af kasserer til godkendelse.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant, valg af revisor og suppleant.
Indkomne forslag.
Eventuelt.
Vel mødt - Bestyrelsen.
 • ikon
  Lene Refsgaard den 24-03-2015
  Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Lone Borup Andersen den 01-10-2012
  Vi tilbyder:
  - spændende og alsidig skoledag
  - samlet skoleforløb 0. til 9. kl.
  - afgangsprøver i fsa
  - nærvær, tryghed, faglighed
  - engagerede og nærværende voksne
  - årlig skolebyttetur
  - lejrskoler i ind- og udland
  - tæt samarbejde skole og sfo

  Læs mere om skolens værdigrundlag i venstre spalte
  under "Om Friskolen"